Под общей ред. В. Н. Платонова

В 2 т. Язык русский. Переплет. 1 т. — 732 с. 2 т. — 684 с. Формат 60 х 90/8.
Издано совместно с НОК Украины.

В первом томе изложена история развития древнегреческой цивилизации, описаны зарождение, развитие и упадок Олимпийских игр, попытки возобновления и возрождение их, формирование олимпийского движения.

   
Платонов В.Н.

Мова українська. Обкладинка. 184 с.
Формат 60 х 84/16.

Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

У навчальному посібнику описано загальні принципи і методи біохімічних досліджень. Дано характеристику і методику підготовки матеріалів для біохімічних досліджень та характеристику тестових навантажень, що використовуються в процесі біохімічного контролю.

   

Мова українська. Палітурка. 216 с.
Формат 70 х 100/16.

Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

У навчальному посібнику розглянуто різні аспекти механізму розвитку та виникнення спортивної травми, клінічної та сучасної інструментальної діагностики, консервативного та оперативного лікування і профілактики.

   

Мова українська. Палітурка. 488 с.
Формат 70 х 100/16.

Підручник. Допущено Міністерством освіти і науки України.

У підручнику викладено сучасні погляди на процес реабілітації, подано стислу характеристику хвороб і ушкоджень, обгрунтовано з клініко-фізіологічних позицій необхідність використання засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні.

   
Мухін В. М.

Мова українська. Обкладинка. 144 с.
Формат 60 x 84/16.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. У навчальному посібнику висвітлюються питання застосування гімнастичної термінології, принципи утворення термінів, правила їх побудови та умовних скорочень, наведено основні команди, що використовуються під час проведення занять з фізичного виховання.

   

В 2 кн. Перевод с англ. Язык русский.
Переплет. Кн. 1 — 662 с., кн. 2 — 598 с.
Формат 60 x 90/8. Цветные иллюстрации.
В учебнике, состоящем из двух книг,
представлена всеобъемлющая информация, объединяющая фундаментальные и прикладные знания по анатомии и физиологии. В первой книге описаны структура человеческого тела, скелетная и мышечная системы, проанализированы системы интеграции и контроля.

   

Язык русский. Обложка. 135 с.
Формат 70 x 100/16.
Учебное пособие. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины. В учебном пособии рассматриваются методические особенности проведения занятий по хореографии с гимнастками, в большом объеме предлагается практический материал, содержащий различные позиции и положения тела, прыжки, повороты, равновесия, а также уроки хореографии на разных этапах многолетней спортивной подготовки.

   
Сосина В. Ю.

Перевод с англ. Язык русский. Обложка. 208 с.
Формат 70 x 100/16.
Эта книга является настольной для лиц, страдающих остеопорозом. Она дает возможность принять участие в укреплении опорно-двигательного аппарата, помогает определить уровень риска, выбрать лучшие упражнения для укрепления костной системы, улучшения показателей мышечной силы, мобильности и равновесия; снизить потери костной ткани и вероятность падений благодаря правильно подобранному сочетанию двигательной активности, специальной диеты и лекарственной терапии.

   
Уинтерс-Стоун К.

Язык русский. Переплет. 640 с. Формат 60 x 90/8.
В книге рассмотрены фундаментальные положения общей фармакологии применительно к фармакодинамике и фармакокинетике лекар ственных препаратов, спортивно-медицинские аспекты их применения при физических нагрузках. Обоснована идея коррекции факторов, лимитирующих спортивную работоспособность с помощью биологически активных веществ.

   
 

Спортивно-педагогическая

 
   
 
 
 
 
 
 

Язык русский. Переплет. 220 с. Формат 70 x 90/16.
Издано по заказу Федерации хоккея Украины.
В учебном пособии рассмотрены техника и тактика игры хоккейного вратаря, приведена
методика его обучения и тренировки, которая
значительно отличается от методики подготовки полевого игрока. Большое внимание уделено
тренировке вратаря в отдельно взятом занятии, микроцикле, этапах и периодах многолетней подготовки, описаны организационно-методические
формы проведения учебно-тренировочных занятий с вратарями разного
уровня мастерства.

 
0.00грн.
 
 

Язык русский. Переплет. 216 с. Формат 70 х 90/16.

Издано по заказу Федерации хоккея Украины.

В учебном пособии рассмотрены вопросы подготовки квалифицированных хоккеистов, использован богатый практический опыт одного из ведущих специалистов хоккея.

 
0.00грн.
 
 

Мова українська. Палітурка. 176 с.
Формат 70 х 90/16.

Видано на замовлення Федерації хокею України.

Збірник містить нормативно-правові акти, що стосуються створення умов для забезпечення належного рівня охоплення хокеєм різних груп населення для формування здорового способу життя і відбору та підготовки осіб для спорту вищих досягнень шляхом формування сучасної інфраструктури, необхідної для розвитку хокею.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, тренерів, спортсменів та інших фахівців, які працюють у сфері фізичного виховання і спорту.

 
0.00грн.
 
 

За загальною ред. В. М. Платонова

Мова українська. Палітурка. 232 с., кольорові ілюстрації. Формат 50 х 100/16.

У книзі подано матеріали про історію, навчально-методичну, наукову тспортивну діяльність, міжнародне співробітництво і зв'язки із зарубіжними навчальними закладами та організаціями за роки існування НУФВСУ.
Читач має нагоду познайомитися з тими, хто заклав основи найкращих традицій Університету, і з тими, хто їх успішно розвивав у наступні роки.

 
70.00грн.
 
 

Под общей ред. В. Н. Платонова

В 2 т. Язык русский. Переплет. 1 т. — 732 с. 2 т. — 684 с. Формат 60 х 90/8.
Издано совместно с НОК Украины.

В первом томе изложена история развития древнегреческой цивилизации, описаны зарождение, развитие и упадок Олимпийских игр, попытки возобновления и возрождение их, формирование олимпийского движения.

 
10.00грн.