Под общей ред. В. Н. Платонова

В 2 т. Язык русский. Переплет. 1 т. — 732 с. 2 т. — 684 с. Формат 60 х 90/8.
Издано совместно с НОК Украины.

В первом томе изложена история развития древнегреческой цивилизации, описаны зарождение, развитие и упадок Олимпийских игр, попытки возобновления и возрождение их, формирование олимпийского движения.

   
Платонов В.Н.

Мова українська. Обкладинка. 184 с.
Формат 60 х 84/16.

Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

У навчальному посібнику описано загальні принципи і методи біохімічних досліджень. Дано характеристику і методику підготовки матеріалів для біохімічних досліджень та характеристику тестових навантажень, що використовуються в процесі біохімічного контролю.

   

Мова українська. Палітурка. 216 с.
Формат 70 х 100/16.

Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

У навчальному посібнику розглянуто різні аспекти механізму розвитку та виникнення спортивної травми, клінічної та сучасної інструментальної діагностики, консервативного та оперативного лікування і профілактики.

   

Мова українська. Палітурка. 488 с.
Формат 70 х 100/16.

Підручник. Допущено Міністерством освіти і науки України.

У підручнику викладено сучасні погляди на процес реабілітації, подано стислу характеристику хвороб і ушкоджень, обгрунтовано з клініко-фізіологічних позицій необхідність використання засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні.

   
Мухін В. М.

Мова українська. Обкладинка. 144 с.
Формат 60 x 84/16.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. У навчальному посібнику висвітлюються питання застосування гімнастичної термінології, принципи утворення термінів, правила їх побудови та умовних скорочень, наведено основні команди, що використовуються під час проведення занять з фізичного виховання.

   

В 2 кн. Перевод с англ. Язык русский.
Переплет. Кн. 1 — 662 с., кн. 2 — 598 с.
Формат 60 x 90/8. Цветные иллюстрации.
В учебнике, состоящем из двух книг,
представлена всеобъемлющая информация, объединяющая фундаментальные и прикладные знания по анатомии и физиологии. В первой книге описаны структура человеческого тела, скелетная и мышечная системы, проанализированы системы интеграции и контроля.

   

Язык русский. Обложка. 135 с.
Формат 70 x 100/16.
Учебное пособие. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины. В учебном пособии рассматриваются методические особенности проведения занятий по хореографии с гимнастками, в большом объеме предлагается практический материал, содержащий различные позиции и положения тела, прыжки, повороты, равновесия, а также уроки хореографии на разных этапах многолетней спортивной подготовки.

   
Сосина В. Ю.

Перевод с англ. Язык русский. Обложка. 208 с.
Формат 70 x 100/16.
Эта книга является настольной для лиц, страдающих остеопорозом. Она дает возможность принять участие в укреплении опорно-двигательного аппарата, помогает определить уровень риска, выбрать лучшие упражнения для укрепления костной системы, улучшения показателей мышечной силы, мобильности и равновесия; снизить потери костной ткани и вероятность падений благодаря правильно подобранному сочетанию двигательной активности, специальной диеты и лекарственной терапии.

   
Уинтерс-Стоун К.

Язык русский. Переплет. 640 с. Формат 60 x 90/8.
В книге рассмотрены фундаментальные положения общей фармакологии применительно к фармакодинамике и фармакокинетике лекар ственных препаратов, спортивно-медицинские аспекты их применения при физических нагрузках. Обоснована идея коррекции факторов, лимитирующих спортивную работоспособность с помощью биологически активных веществ.

   
 

Про нас

 

Шановні читачі!

Пропонуємо вам анотований каталог книг, випущених у світ видавництвом «Олімпійська література».

За період 1994 — 2010 рр. колектив видавництва підготував та випустив у світ понад 120 книг, що мають гарантовано високу якість поліграфічного виконання та високі експлуатаційні характеристики.

Видана література поділяється за такими напрямами:

1. Спортивно-педагогічний.

2. Теоретичні та методичні основи знань у галузі фізичного виховання і спорту.

З. Медико-біологічний напрям, а саме: спортивна медицина, фізична реабілітація, здоровий спосіб життя.

4. Спорт інвалідів.

Видавництво є одним із провідних підрозділів Національного університету фізичного виховання і спорту України, а тому у виборі тематики і змісту книг особлива увага приділяється сучасним тенденціям розвитку системи освіти у сфері фізичної культури, спорту та здоров'я людини через активну фізичну діяльність. Це підручники, навчальні посібники, монографії, науково-популярні та довідникові видання, котрі відповідають навчальним програмам галузі та становлять інтерес для тренерів, спортсменів, науковці та фахівців в галузі фізичного виховання і спорту, а також цікаві широкому загалу читачів, які люблять спорт і сповідують здоровий спосіб життя.

Говорячи про діяльність видавництва «Олімпійська література», слід відмітити і видання трьох часописів, призначених для фахівців у галузі спорту — наукових співробітників, викладачів ВНЗ, тренерів і спортсменів: «Наука в олимпийском спорте», «Теорія і методика фізичного виховання і спорту» та «Спортивна медицина». На їхніх сторінках регулярно висвітлюються актуальні питання теорії та методики підготовки спортсменів, медико-біологічні, соціальні, економічні, правові та інші аспекти олімпійського спорту, фізичного виховання та спорту для всіх.