Под общей ред. В. Н. Платонова

В 2 т. Язык русский. Переплет. 1 т. — 732 с. 2 т. — 684 с. Формат 60 х 90/8.
Издано совместно с НОК Украины.

В первом томе изложена история развития древнегреческой цивилизации, описаны зарождение, развитие и упадок Олимпийских игр, попытки возобновления и возрождение их, формирование олимпийского движения.

   
Платонов В.Н.

Мова українська. Обкладинка. 184 с.
Формат 60 х 84/16.

Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

У навчальному посібнику описано загальні принципи і методи біохімічних досліджень. Дано характеристику і методику підготовки матеріалів для біохімічних досліджень та характеристику тестових навантажень, що використовуються в процесі біохімічного контролю.

   

Мова українська. Палітурка. 216 с.
Формат 70 х 100/16.

Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

У навчальному посібнику розглянуто різні аспекти механізму розвитку та виникнення спортивної травми, клінічної та сучасної інструментальної діагностики, консервативного та оперативного лікування і профілактики.

   

Мова українська. Палітурка. 488 с.
Формат 70 х 100/16.

Підручник. Допущено Міністерством освіти і науки України.

У підручнику викладено сучасні погляди на процес реабілітації, подано стислу характеристику хвороб і ушкоджень, обгрунтовано з клініко-фізіологічних позицій необхідність використання засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні.

   
Мухін В. М.

Мова українська. Обкладинка. 144 с.
Формат 60 x 84/16.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. У навчальному посібнику висвітлюються питання застосування гімнастичної термінології, принципи утворення термінів, правила їх побудови та умовних скорочень, наведено основні команди, що використовуються під час проведення занять з фізичного виховання.

   

В 2 кн. Перевод с англ. Язык русский.
Переплет. Кн. 1 — 662 с., кн. 2 — 598 с.
Формат 60 x 90/8. Цветные иллюстрации.
В учебнике, состоящем из двух книг,
представлена всеобъемлющая информация, объединяющая фундаментальные и прикладные знания по анатомии и физиологии. В первой книге описаны структура человеческого тела, скелетная и мышечная системы, проанализированы системы интеграции и контроля.

   

Язык русский. Обложка. 135 с.
Формат 70 x 100/16.
Учебное пособие. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины. В учебном пособии рассматриваются методические особенности проведения занятий по хореографии с гимнастками, в большом объеме предлагается практический материал, содержащий различные позиции и положения тела, прыжки, повороты, равновесия, а также уроки хореографии на разных этапах многолетней спортивной подготовки.

   
Сосина В. Ю.

Перевод с англ. Язык русский. Обложка. 208 с.
Формат 70 x 100/16.
Эта книга является настольной для лиц, страдающих остеопорозом. Она дает возможность принять участие в укреплении опорно-двигательного аппарата, помогает определить уровень риска, выбрать лучшие упражнения для укрепления костной системы, улучшения показателей мышечной силы, мобильности и равновесия; снизить потери костной ткани и вероятность падений благодаря правильно подобранному сочетанию двигательной активности, специальной диеты и лекарственной терапии.

   
Уинтерс-Стоун К.

Язык русский. Переплет. 640 с. Формат 60 x 90/8.
В книге рассмотрены фундаментальные положения общей фармакологии применительно к фармакодинамике и фармакокинетике лекар ственных препаратов, спортивно-медицинские аспекты их применения при физических нагрузках. Обоснована идея коррекции факторов, лимитирующих спортивную работоспособность с помощью биологически активных веществ.

   
 

Каталог

 
   
 
 
 
 
 
 
Автор:

Мова українська. Палітурка. 232 с.
Формат 60 x 90/16.
Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. У навчальному посібнику висвітлено питання навчання основних способів плавання, оздоровлення людини й оцінки стану її здоров’я, профілактики та лікування різних захворювань, адаптивне плавання у системі реабілітації непов носправних осіб, плавання з дітьми грудного та дошкільного віку, а також надання першої допомоги постраждалим на воді.

 
Ціна:
25.00грн.
 
 

Мова українська. Обкладинка. 184 с.
Формат 70 x 100/16.
Навчальний посібник. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України.
У навчальному посібнику систематизовано сучасні дані про анатомію серцево-судинної системи. Латинські терміни, які викладено в посібнику, відповідають новітній редакції Міжнародної анатомічної номенклатури (Сан-Пауло, 1997).

 
Ціна:
25.00грн.
 
 

Язык русский. Переплет. 136 с. Формат 70 x 100/16.
Издано по заказу НОК Украины. В научно-популярном издании изложены воспоминания выдающегося спортсмена, чемпиона трех Игр Олимпиад, обладателя 97 медалей (64 золотые, 22 серебряные, 11 бронзовых), завоеванных на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, СССР, кавалера Олимпийского ордена Бориса Анфияновича Шахлина.

 
Ціна:
15.00грн.
 
 

Язык русский. Переплет. 256 с. Формат 60 x 90/16.
Книга выдающегося спортсмена современности, чемпиона трех Олимпийских игр, обладателя 97 медалей (64 золотые, 22 серебряные,11 бронзовых), завоеванных на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, СССР, вице-президента Федерации гимнастики Украины, почетного судьи международной категории, заслуженного мастера спорта, почетного гражданина городов Киева и Ишима, доцента НУФВСУ, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги» III степени, просто удивительно милого и скромного человека Бориса Анфияновича Шахлина.

 
Ціна:
15.00грн.
 
 
Автор:

Факсимильное издание. Язык русский. Переплет.
400 с. Формат 70 x 100/8.
Выпуск в свет этого необычайно емкого по содержанию, богато иллюстрированного и прекрасно оформленного художественного альбома не только имеет историко-познавательное значение, но и будет способствовать сохранению и приумножению славных традиций.

 
Ціна:
150.00грн.
 

Партнёры

 
 
Human Kinetics Inc.
 
 
American Dietetic Association
 
 
Oxford Publishing Limited
 
 
Blackwell Science Ltd.