Под общей ред. В. Н. Платонова

В 2 т. Язык русский. Переплет. 1 т. — 732 с. 2 т. — 684 с. Формат 60 х 90/8.
Издано совместно с НОК Украины.

В первом томе изложена история развития древнегреческой цивилизации, описаны зарождение, развитие и упадок Олимпийских игр, попытки возобновления и возрождение их, формирование олимпийского движения.

   
Платонов В.Н.

Мова українська. Обкладинка. 184 с.
Формат 60 х 84/16.

Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

У навчальному посібнику описано загальні принципи і методи біохімічних досліджень. Дано характеристику і методику підготовки матеріалів для біохімічних досліджень та характеристику тестових навантажень, що використовуються в процесі біохімічного контролю.

   

Мова українська. Палітурка. 216 с.
Формат 70 х 100/16.

Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

У навчальному посібнику розглянуто різні аспекти механізму розвитку та виникнення спортивної травми, клінічної та сучасної інструментальної діагностики, консервативного та оперативного лікування і профілактики.

   

Мова українська. Палітурка. 488 с.
Формат 70 х 100/16.

Підручник. Допущено Міністерством освіти і науки України.

У підручнику викладено сучасні погляди на процес реабілітації, подано стислу характеристику хвороб і ушкоджень, обгрунтовано з клініко-фізіологічних позицій необхідність використання засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні.

   
Мухін В. М.

Мова українська. Обкладинка. 144 с.
Формат 60 x 84/16.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. У навчальному посібнику висвітлюються питання застосування гімнастичної термінології, принципи утворення термінів, правила їх побудови та умовних скорочень, наведено основні команди, що використовуються під час проведення занять з фізичного виховання.

   

В 2 кн. Перевод с англ. Язык русский.
Переплет. Кн. 1 — 662 с., кн. 2 — 598 с.
Формат 60 x 90/8. Цветные иллюстрации.
В учебнике, состоящем из двух книг,
представлена всеобъемлющая информация, объединяющая фундаментальные и прикладные знания по анатомии и физиологии. В первой книге описаны структура человеческого тела, скелетная и мышечная системы, проанализированы системы интеграции и контроля.

   

Язык русский. Обложка. 135 с.
Формат 70 x 100/16.
Учебное пособие. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины. В учебном пособии рассматриваются методические особенности проведения занятий по хореографии с гимнастками, в большом объеме предлагается практический материал, содержащий различные позиции и положения тела, прыжки, повороты, равновесия, а также уроки хореографии на разных этапах многолетней спортивной подготовки.

   
Сосина В. Ю.

Перевод с англ. Язык русский. Обложка. 208 с.
Формат 70 x 100/16.
Эта книга является настольной для лиц, страдающих остеопорозом. Она дает возможность принять участие в укреплении опорно-двигательного аппарата, помогает определить уровень риска, выбрать лучшие упражнения для укрепления костной системы, улучшения показателей мышечной силы, мобильности и равновесия; снизить потери костной ткани и вероятность падений благодаря правильно подобранному сочетанию двигательной активности, специальной диеты и лекарственной терапии.

   
Уинтерс-Стоун К.

Язык русский. Переплет. 640 с. Формат 60 x 90/8.
В книге рассмотрены фундаментальные положения общей фармакологии применительно к фармакодинамике и фармакокинетике лекар ственных препаратов, спортивно-медицинские аспекты их применения при физических нагрузках. Обоснована идея коррекции факторов, лимитирующих спортивную работоспособность с помощью биологически активных веществ.

   
 

Каталог

 
   
 
 
 
 
 
 

Мова українська. Обкладинка. 240 с.
Формат 70 х 90/16.

Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загального догляду за хворими. Розкрито питання медичної етики, розглянуто способи переміщення та транспортування хворих, методи простих медичних маніпуляцій, надання долікарської допомоги хворим із претермінальними та термінальними станами.

 
Ціна:
15.00грн.
 
 
Автор:

Мова українська. Палітурка. 488 с.
Формат 70 х 100/16.

Підручник. Допущено Міністерством освіти і науки України.

У підручнику викладено сучасні погляди на процес реабілітації, подано стислу характеристику хвороб і ушкоджень, обгрунтовано з клініко-фізіологічних позицій необхідність використання засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні.

 
Ціна:
50.00грн.
 
 
Автор:

Мова українська. Обкладинка. 226 с.
Формат 60 х 90/16.

У монографії розглянуто закономірності функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту в умовах ринку, галузеві особливості формування та реалізації ринкових відносин, аналізується діяльність фізкультурно-спортивних організацій у ринковому середовищі, визначається роль держави у регулюванні ринкових
відносин у сфері фізичної культури і спорту.

 
Ціна:
15.00грн.
 
 

Мова українська. Палітурка. 196 с. Формат 70 ? 100/16.
Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

У навчальному посібнику наведено інформацію про реабілітацію неврологічних хворих. Розглянуто питання нейрореабілітації, патологічні стани при захворюваннях і травмах нервової системи.

 
Ціна:
20.00грн.
 
 

Перевод с англ. Язык русский. Переплет. 408 с.
Формат 70 ? 100/16.

В учебном пособии представлена вся имеющаяся на сегодняшний день информация об анатомии и физиологии скелетной мышцы. Это первая книга, в которой объединены результаты классических исследований и самые последние открытия в области физиологии мышц.

 
Ціна:
23.00грн.