Под общей ред. В. Н. Платонова

В 2 т. Язык русский. Переплет. 1 т. — 732 с. 2 т. — 684 с. Формат 60 х 90/8.
Издано совместно с НОК Украины.

В первом томе изложена история развития древнегреческой цивилизации, описаны зарождение, развитие и упадок Олимпийских игр, попытки возобновления и возрождение их, формирование олимпийского движения.

   
Платонов В.Н.

Мова українська. Обкладинка. 184 с.
Формат 60 х 84/16.

Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

У навчальному посібнику описано загальні принципи і методи біохімічних досліджень. Дано характеристику і методику підготовки матеріалів для біохімічних досліджень та характеристику тестових навантажень, що використовуються в процесі біохімічного контролю.

   

Мова українська. Палітурка. 216 с.
Формат 70 х 100/16.

Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

У навчальному посібнику розглянуто різні аспекти механізму розвитку та виникнення спортивної травми, клінічної та сучасної інструментальної діагностики, консервативного та оперативного лікування і профілактики.

   

Мова українська. Палітурка. 488 с.
Формат 70 х 100/16.

Підручник. Допущено Міністерством освіти і науки України.

У підручнику викладено сучасні погляди на процес реабілітації, подано стислу характеристику хвороб і ушкоджень, обгрунтовано з клініко-фізіологічних позицій необхідність використання засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні.

   
Мухін В. М.

Мова українська. Обкладинка. 144 с.
Формат 60 x 84/16.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. У навчальному посібнику висвітлюються питання застосування гімнастичної термінології, принципи утворення термінів, правила їх побудови та умовних скорочень, наведено основні команди, що використовуються під час проведення занять з фізичного виховання.

   

В 2 кн. Перевод с англ. Язык русский.
Переплет. Кн. 1 — 662 с., кн. 2 — 598 с.
Формат 60 x 90/8. Цветные иллюстрации.
В учебнике, состоящем из двух книг,
представлена всеобъемлющая информация, объединяющая фундаментальные и прикладные знания по анатомии и физиологии. В первой книге описаны структура человеческого тела, скелетная и мышечная системы, проанализированы системы интеграции и контроля.

   

Язык русский. Обложка. 135 с.
Формат 70 x 100/16.
Учебное пособие. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины. В учебном пособии рассматриваются методические особенности проведения занятий по хореографии с гимнастками, в большом объеме предлагается практический материал, содержащий различные позиции и положения тела, прыжки, повороты, равновесия, а также уроки хореографии на разных этапах многолетней спортивной подготовки.

   
Сосина В. Ю.

Перевод с англ. Язык русский. Обложка. 208 с.
Формат 70 x 100/16.
Эта книга является настольной для лиц, страдающих остеопорозом. Она дает возможность принять участие в укреплении опорно-двигательного аппарата, помогает определить уровень риска, выбрать лучшие упражнения для укрепления костной системы, улучшения показателей мышечной силы, мобильности и равновесия; снизить потери костной ткани и вероятность падений благодаря правильно подобранному сочетанию двигательной активности, специальной диеты и лекарственной терапии.

   
Уинтерс-Стоун К.

Язык русский. Переплет. 640 с. Формат 60 x 90/8.
В книге рассмотрены фундаментальные положения общей фармакологии применительно к фармакодинамике и фармакокинетике лекар ственных препаратов, спортивно-медицинские аспекты их применения при физических нагрузках. Обоснована идея коррекции факторов, лимитирующих спортивную работоспособность с помощью биологически активных веществ.

   
 

Платонов В.Н.

 
Фоторгафія: 

Інформація скоро буде надана.

 

Язык русский. Переплет. 808 с. Формат 84 х ?108/16.
Учебник. Утверждено Министерством образования и науки Украины.

В учебнике рассмотрены основные аспекты методологии формирования знаний в сфере общей теории спортивной подготовки и современная система знаний. Раскрыты принципы построения подготовки национальных команд к Олимпийским играм и перспективы ее совершенствования. Рассмотрены вопросы спортивного отбора, контроля, управления, моделирования и прогнозирования в системе спортивной подготовки, проблемы спортивного травматизма, а также применения допинга в спорте.

Рік видання:
 
0.00грн.
 
 

Под общей ред. В. Н. Платонова

В 2 т. Язык русский. Переплет. 1 т. — 732 с. 2 т. — 684 с. Формат 60 х 90/8.
Издано совместно с НОК Украины.

В первом томе изложена история развития древнегреческой цивилизации, описаны зарождение, развитие и упадок Олимпийских игр, попытки возобновления и возрождение их, формирование олимпийского движения.

Рік видання:
 
10.00грн.
 
 

За загальною ред. В. М. Платонова

Мова українська. Палітурка. 232 с., кольорові ілюстрації. Формат 50 х 100/16.

У книзі подано матеріали про історію, навчально-методичну, наукову тспортивну діяльність, міжнародне співробітництво і зв'язки із зарубіжними навчальними закладами та організаціями за роки існування НУФВСУ.
Читач має нагоду познайомитися з тими, хто заклав основи найкращих традицій Університету, і з тими, хто їх успішно розвивав у наступні роки.

Рік видання:
 
70.00грн.
 
 

Под ред. В. Н. Платонова
В 5 т. Язык русский. Переплет. Формат 84 х 108/16.

«Энциклопедия олимпийского спорта» в 5 томах по полноте и всесторонности представленного материала не имеет аналогов в мировой литературе, а издание книг на русском языке — одном из официальных языков
Международного олимпийского комитета — делает их доступными для специалистов более чем 20 стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии, а также большого количества специалистов других стран,

Рік видання:
 
45.00грн.
 
 

За загальною ред. В. М. Платонова

Мова українська. Палітурка. 464 с. Формат 60 х 90/8.

Книга містить найповнішу інформацію про історію та сучасний стан українського спорту. Подано широкий довідковий матеріал про видатних спортсменів України — призерів Ігор Олімпіад та зимових Олімпійських ігор, чемпіонів світу і Європи та їхніх тренерів.

Рік видання:
 
100.00грн.
 
 

Под общей ред. В. Н. Платонова
Язык русский. Переплет. Формат 84 х 108/16. Учебник.

В учебнике, подготовленном коллективом авторов Украины, России, США, Туниса, подробно изложены биомеханические основы техники современного плавания, проанализирована структура соревновательной деятельности пловцов.

Рік видання:
 
0.00грн.
 
 

Серія з шести книг. Мова українська. Обкладинка. Формат 60 х ?90/16.

Книга 1: Олімпійські види спорту, змагання і змагальна діяльність спортсменів. 104 с.
Книга 2: Загальні засади системи підготовки спортсменів. 180 с.
Книга 3: Фізична, техніко-тактична і психологічна підготовка спортсменів. 258 с.
Книга 4: Побудова процесу підготовки спортсменів. 178 с.
Книга 5: Відбір, орієнтація, управління і контроль у системі підготовки
спортсменів. 192 c.
Книга 6: Позатренувальні та екстремальні чинники в системі підготовки
і змагальної діяльності. 136 с.

Рік видання:
 
0.00грн.
 
 

Под общей ред. В. Н. Платонова
Язык русский. Переплет. Формат 84 х 108/16. Учебник.

В учебнике изложена история возникновения и развития профессионального спорта. Отражены социально-политические и экономические процессы, происходящие в профессиональном спорте, взаимоотношения государства и профессионального спорта. Рассмотрены основные факторы, организация и управление
профессиональным спортом, источники финансирования, вопросы правового регулирования, социальной защиты спортсменов, возможности выступления их в зарубежных клубах. Показаны перспективы развития в России и Украине.

Рік видання:
 
0.00грн.